Mis teoksil

1.Rahvusvaheline Erasmus+ ühiskonnaõpetuse õppekava projekt

EÜÕS liikmed osalevad 2019. aastani kestvas rahvusvahelises Erasmus+ ühiskonnaõpetuse õppekava projektis ekspert-nõustajatena. Projekti väljundiks on õpetajakoolituse õppekava Iisraeli ja Gruusia pedagoogilistele õppeasutustele, kus koolitatakse algklasside õpetajaid.

2.Ühiskonnaõpetuse õpetajatele Eesti välispoliitikast Riigikogus

Jaan Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse keskus korraldab reedel, 8. novembril kell 13-16 koostöös Riigikoguga seminari, millel pakutakse ühiskonnaõpetuse õpetajatele ajakohast teavet Eesti välispoliitikast.
Toimuvad kohtumised Euroopa Liidu asjade komisjoni  ja väliskomisjoni juhtkonnaga. Lisaks on Riigikogu kantseleil valminud ühiskonnaõpetuse aine jaoks programm, mida õpetajatele tutvustatakse. Kohtumisel on kohvipaus. Osavõtt on osalejatele tasuta. Soovijatel palun registreeruda hiljemalt 31. oktoobriks sellel lingil. Täiendav teave: 55514332  Riigikokku sissepääsuks tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument!
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: