Õpetajale vajalik

 1. Eesti Vabariigi põhiseadus
 2. Euroopa Liidu põhiõiguste harta
 3. ÜRO Inimõiguste ülddeklaratsioon
 4. Tallinna Ülikooli valikaine “Euroopa Liit”
 5. Euroopa maade äraarvamise mäng
 6. Euroopa Liidu teemalised mängud
 7. Mäng “Tunne Eestimaad”
 8. MISA kodanikupäeva viktoriin
 9. Euroopa Nõukogu kodanikuõpetuse ja inimõiguste sait
 10. ICCS rahvusvahelised kodanikuhariduse võrdlusuuringud
 11. Algklasside ingliskeelne ühiskonnaõpetuse alane õppevara
 12. Kodanikuühiskonna sihtkapital

 

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: